Informacije o projektu

Opis projekta

Svrha projekta “ŠUTNJA NIJE ZLATO – knjigom i razgovorom do rješenja” je riješiti problem nedovoljno razvijenih kapaciteta Udruge učeničkih domova RH, udruge POZOR! te POU „Dr. Ante Starčević“ Gospić, kako bi poslovanje prilagodile promjenama uzrokovanim pandemijom i potresima te pružile pomoć i podršku korisnicima, djeci i mladima, u prevladavanju stresa i straha od navedenog.

Projekt zajednički provode Udruga učeničkih domova RH, udruga POZOR! i POU „Dr. Ante Starčević“ iz Gospića.

Analiza problema pokazala je kako pandemija uvjetuje promjene u načinu rada udruga, organizaciji sastanaka, komunikaciji s volonterima te provedbi aktivnosti. Klasične načine rada potrebno je zamijeniti alternativnima: online sastancima, koordinacijama, sadržajima, predavanjima, gostovanjima. Udruge imaju potrebu za stjecanjem znanja o organizaciji rada u kriznim situacijama poput dugotrajnih lockdown-a, potresa i drugih traumatičnih događaja.

Projektom se UUDRH, POZOR! i POU žele povezati međusobno, ali i s drugim organizacijama, u cilju prilagodbe poslovanja i aktivnosti kriznim situacijama s naglaskom na pružanje pomoći djeci i mladima.

Projekt će se provoditi na području Grada Zagreba, Ličko–senjske i Sisačko–moslavačke županije, krajnji korisnici su djeca i mladi, a ciljana skupina Udruge UUDRH i POZOR! te POU Gospić.

Analiza ciljanih skupina pokazala je sljedeće probleme:

  1. UUDRH nedostaju znanja o mogućnostima financiranja, pripremi i provođenju projekata koji omogućuju razvoj programa sa partnerskim udrugama, aktivnostima usmjerenim vidljivošću na društvenim mrežama te digitalizaciji
  2. POZOR! ima potrebu proširiti djelokrug na više gradova te prilagoditi svoje volonterske programe online okruženju, unaprijediti način komunikacije s volonterima i unaprijediti znanja i kapacitete za poslovanje u kriznim Potresi i pandemija unazadili su njihovo poslovanje jer nisu bili spremni organizirati rad u takvim uvjetima te im je dio aktivnosti stao.
  3. POU Gospić su, u novonastaloj situaciji, imali brojne probleme s promicanjem, razvojem i unapređenjem dramsko-kazališne umjetnosti kod šire javnosti, osobito djece i mladih, te s poticanjem istih na aktivno sudjelovanje u društvu kroz volontiranje u Potrebna su im znanja i vještine kako bi poslovanje prilagodili novonastalim uvjetima, a prvenstveno kroz digitalizaciju i online izvedbu predstava i video projekcija. Krajnji korisnici su djeca i mladi. Godina 2020. djeci i mladima donijela je brojne stresne situacije: mogućnost zaraze, oštećenje doma u područjima pogođenim potresom, narušavanje rutine, svakodnevice odlaska u školu, viđanja vršnjaka i nastavnika, odlaska na treninge i druge aktivnosti. Dodatni problemi s kojima se često susreću su i maloljetnička trudnoća te ovisnosti. Razgovor i traženje podrške služe olakšavanju stresnih situacija koje mogu izazvati različite reakcije: razmišljanje o gubicima, zbunjenost i teškoće s koncentracijom i pamćenjem, osjećaj nevjerice, tuge, ljutnje, zabrinutosti, krivnje i brojne druge neugodne emocije. Projektom se mladima želi pružiti pomoć i ohrabriti ih za razgovor o navedenim problemima kako bi na lakši način prebrodili situaciju u kojoj se nalaze, ponuditi im rješenja te ukazati na pozitivnu stranu razgovora i dijeljenja osjećaja s bliskim osobama ili stručnjacima.

Cilj projekta

Osnaživanje UUDRH i udruge POZOR! te razvoj volonterskih programa i sadržaja za pomoć djeci i mladima u kriznim vremenima. Cilj projekta realizirat će se sljedećim aktivnostima.

Aktivnosti projekta

AKT 1. Organizacija izobrazbe predstavnika udruga i organizacija za prilagodbu poslovanja neizvjesnim uvjetima i uspješnom odgovaranju na izazove lokalne zajednice i društva općenito – organizacija 6 edukacija

AKT 2. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, organizacija humanitarnih akcija te zadovoljavanje potreba lokalne zajednice kroz izradu i provedbu 3 volonterska programa – “Nije lako biti tinejdžer”; “Pandemija, škola, obitelj i ja”; “Potres na stres”

Strategije i planovi

Projekt doprinosi realizaciji sljedećih strategija i planova:

*Europa 2020. – Uključiv rast – pomoć ljudima svih dobi u predviđanju i upravljanju promjenama kroz ulaganje u znanja i vještine kroz edukacije za jačanje kapaciteta te organiziranje aktivnosti za krajnje korisnike odnosno djecu i mlade

*Nacionalna strategija za razvoj civilnog društva 2012.-2016. – osnaživanje uloge OCD za društveno-ekonomski razvoj kroz osiguravanja usluga namijenjenim djeci i mladima

*Nacionalna strategija za prava djece RH 2014.-2020.

 

Naziv projekta UP.04.2.1.11. 0290 “ŠUTNJA NIJE ZLATO – knjigom i razgovorom do rješenja”
Korisnik Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske
Partneri POZOR! – Projekti i obrazovanje za održivi razvoj, POU “Dr. Ante Starčević
Iznos bespovratne potpore 470.630,00 HRK
Iznos potpore EU 400.035,50 HRK (85%)
Državni proračun Republike Hrvatske 70.594,50 HRK (15%)
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Razdoblje provedbe projekta 23.12.2021.-23.12.2022.

 

Voditelj projekta

Renata Vukobrat
E-mail: renata.vukobrat@udruga-pozor.hr

Skip to content